Prelucrarea datelor cu character personal

Despre noi

Salut și bine ai venit pe Cafetish.com, site-ul oficial al companiei Sc Coffeetales SRL, persoană juridică, având codul unic de identificare 40568965, J22/658/2019 cu sediul social în Tomești, Str. Crinului nr 3, bl 14, sc A, et p, ap 3 cam 1, contul nr. RO16BTRLRONCRT0485004801, deschis la BANCA TRANSILVANIA, reprezentată prin ALIN SPINU, prin intermediul căruia sunt oferite serviciile companiei.

Prin accesarea și navigarea pe site-ului Cafetish.com, se acceptă în totalitate termenii şi condițiile expuse mai jos. Utilizatorii site-lui vor avea acces permanent la termenii şi condițiile utilizării site-ului pentru a le putea consulta în orice moment. În cazul în care nu sunt de acord cu termenii şi condițiile impuse, utilizatorii trebuie să înceteze accesarea site-ului.

1. Societatea este înregistrată ca operator autorizat al datelor cu caracter personal sub nr. _______________/ ___________

2. Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată, Societatea are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care le furnizează Clienţii săi.

3. Scopul colectarii datelor este: informarea Clientilor privind situatia Contului lor, informarea Clientilor privind evoluția și starea Comenzilor, evaluarea Produselor ți Serviciilor oferite, activități comerciale, de promovare a Produselor şi Serviciilor, de marketing, de publicitate, de media, administrative, de dezvoltare.

4. Prin completarea datelor din formularul de creare de Cont şi/sau de Comandă, Clientul declară şi accepta necondiţionat ca datele sale personale sa fie incluse în baza de date a Societăţii şi işi dă acordul expres şi neechivoc ca toate aceste date personale sa fie stocate, utilizate si prelucrate nelimitat teritorial si/sau temporar de către Societate pentru desfăşurarea şi/sau derularea de către Societate a propriei activităţi, conform notificării de prelucrare a datelor cu caracter personal având ca titular pe societate.

5. Prin citirea Documentului, Clienţii confirmă că au luat la cunoştinţă de faptul că le sunt garantate drepturile prevazute de lege, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenţie, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de vă adresa justiţiei în caz de încălcare a drepturilor garantate de Legea 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.

6. Pe baza unei cereri scrise, datate, semnate şi expediate la adresa Societăţii vă puteti exercita, în mod gratuit, pentru o solicitare pe an, dreptul de a vi se confirma faptul că datele personale sunt sau nu prelucrate.